ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ

1kg,2kg
Μαναβικής λευκή
Καφέ με αλουμίνιο
8x18,9x22,12x22,12x27
Ζαχαροπλαστικής λευκή
8x18,9x22,12x22,12x27
Ζαχαροπλαστικής καφέ
γωνία,12x18,12x22,12x27,12x33
Βεζιτάλ καρώ
Αρτοποιίας λευκή
Αρτοποιίας καφέ