ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ

24x24,24x28,28x28
Χαρτοπετσέτες εστιατορίου
Χαρτοπετσέτες καρώ
Χαρτοπετσέτες πολυτελείας
5kg
Χαρτί βιομηχανικό
3kg
Χαρτί βιομηχανικό
1x1,1x1.30
Τραπεζομάντηλα λευκά
Χειροπετσέτες ζικ ζακ
Χαρτί υγείας επαγγελματικό
800gr
Χαρτί κουζίνας