ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ

250,500,750,1000,1500,2000
Σκεύη PET διάφανα
500,750,1000
Σκεύη PET σαλάτας διάφανα, μαύρα
Σκεύη μικροκυμάτων
Σκεύη αλουμινίου
50ml,70ml
Μπολ σως