ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ

12oz,16oz
Ποτήρια PET διάφανα
130ml,200ml,250ml,330ml
Ποτήρια πλαστικά λευκά
130ml,200ml,250ml,330ml
Ποτήρια πλαστικά διάφανα
8oz,12oz,16oz
Ποτήρια φελιζόλ
4oz,8oz,12oz,16oz
Ποτήρια χάρτινα
2θέσια,4θέσια
Θήκη μεταφοράς καφέ